Bir Yıldız Eğitmen : Üç yıldız dalıcı sertifikasına veya federasyonca denkliği onaylanmış (Padi vb) diğer kuruluşlardan alınan eşdeğer bir sertifikaya sahip olan kişiler 60 dalışı tamamladıktan ve 6 ay süre geçtikten sonra bu kursa katılabilirler. Sınavı Federasyon Düzenler. Federasyonun düzenlediği eğitmen sınavında başarılı olmalıdır. Federasyondan yetki belgesi almış bir dalış kuruluşunda kayıtlı olmak koşulu ile Bir Yıldız ve İki Yıldız Dalıcı eğitimlerini vermeye, sınavlarını yapmaya, değerlendirmeye başarılı olanların bilgi kayıt formlarını imzalamaya yetkilidir. Öğrencilere Federasyon eğitim dizgesine uygun eğitimi en iyi biçimde vermekle yükümlüdür. Havuzda ve denizde 5 metreye kadar tanıtım dalışı yaptırabilir. Eğitimlerde ve dalışlarda birinci derece de sorumludur.