DAN Europe Dalış Güvenlik Kurumunuz:Dünya çapında scuba dalıcılar için, DAN güvenlik, sağlık ve gönül rahatlığı anlamına gelir. DAN kâr amacı gütmeyen bir güvenlik organizasyonudur ve dünyadaki en büyük dalıcı üyelik birliği tarafından desteklenir.

DAN, 1981 yılında IDA – International Diving Assistance – (Uluslararası Dalış Yardımı Kurumu) ismi ile bir acil durum hattı ve kaza geçiren sportif dalıcılar hizmet sağlamak amacı ile kurulmuştur. DAN EUROPE’nın dalış camiasının kanıksadığı üst seviye hizmetleri sağlaması, üyelik, sponsorlar ve ürün satışlarına balıdır.

DAN Europe’nın Görevi

Kâr amacı gütmeyen organizasyon olan Dalıcıların Acil Durum Aı (Divers Alert Network) (DAN), dalış camiasının yararı için mevcut tıbbi bilgilere dayalı uzman görüşleri ve bilgileri sağlamak için vardır. DAN’ın tarihsel ve birincil fonksiyonu sualtı dalış kazalarında acil tıbbi tavsiye ve destek sağlamak, kazaları önlemek için çalışmak ve dalış güvenliğini daha ileriye götürmektir. DAN, dalış güvenliğini, ilk yardımı ve tıbbi tedaviyi geliştirmeyi hedeflediğinden dolayı sualtı dalış araştırmalarını ve eğitimlerini destekler. DAN, dalış camiasını ilgilendiren konularda yeterli, güncel ve tarafsız bilgiyi sağlamaya ve dalıcıları ilgilendiren konularda, öncelikle dalış güvenliğiolmak üzere, destek sağlamaya uraşır. DAN, misyonunu ve dalış camiasına olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kapsamlı ve öğreti değeri yüksek eğitim sağlar. DAN, dalış güvenliği ile ilgili makalelerdeki, raporlardaki, seminerlerdeki, konuşmalardaki ve eğitim programlarındaki son bilgileri yayar. DAN, dalış camiasındaki mevcut dalış güvenliği eğitimlerini tamamlayacak program ve malzeme sağlar. DAN, dünya çapındaki dalış ve tıp topluluklarının dalış güvenliği hakkındaki yardımlaşma çabalarına destek sağlar.

DAN EĞİTİMİ

  • İLKYARDIM KURSU
  • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU
  • OKSİJENLİ İLKYARDIM KURSU
  • İLERİ SEVİYEDE OKSİJENLİ İLKYARDIM KURSU
  • BOĞULMADA OKSİJEN İLKYARDIM KURSU
  • OTOMATİK DEFİBRİLATÖR İLKYARDIM KURSU
  • DENİZ CANLILARI YARALANMALARINDA İLKYARDIM KURSU
  • SAHADA NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME KURSU

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN HEMEN İRTİBATA GEÇİNİZ.    05325426843

 

DAN’ın TARİHÇESİ

Üyeliklerle desteklenen kâr amacı gütmeyen kurum olan DAN Amerika’da, Durham, North Carolina’daki Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nde 1980 yılında Profesör Peter B. Bennett’in önderliğinde kuruldu.

Bir yıl sonra, aynı şekilde üyelik tabanlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan IDA – Uluslararası Dalış Yardımı Kurumu (International Diving Assistance)–, İtalya’da Dr. Alessandro Marroni tarafından kuruldu. 1984 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’da Drs. Des Gorman ve “Fred” Gilligan tarafından Dalıcı Acil Servisi (Diver Emergency Service) (DES) kuruldu ve 1987’de Sivil Alarm Aı (Civil Alert Network) (CAN) Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Profesör Yashihiro Mano önderliğinde Japonya’daki dalış acil durumlarında yardımda bulunmaya başladı.

Her ne kadar bağımsız ve o an için ortaklaşa çalışmasağlar da, bu dört organizasyon birbirlerine çok benzeyen 24 saat dalış acil durum hatları ve acil olmayan dalış tıbbı bilgi servisi gibi hizmetler sağlıyorlardı. Dalış kazası anında salanan, hiperbarik ve dalış tıbbı uzmanları kazazede dalgıca yardım etmek ve yerel acil servis tıp personeline danışıp koordine bir şekilde tıbbi sevk ve tedavisi ile mümkün olan en iyi bakımı sağlamakla görevli idiler.

Sportif dalış kaza bilgilerinin düzenli bir biçimde toplanması, sportif dalış kazaları ile ilgili periyodik istatiksel raporların değerlendirilmesi gibi diğer önemli hedefler de, yine her dört organizasyon tarafından benzer şekillerde uygulandı ve şaşırtıcı derecede benzer sonuçlar elde edildi.

Dünyanın neresinde dalarlarsa dalsınlar her dalgıca uygun olan uluslararası bir organizasyona olan ihtiyaç daha da belirginleşti ve Durham, DAN merkezinde yapılan tarihi toplantı ile, Şubat 1991 yılında, Ululararası DAN’ın (International DAN) kurulma süreci başlamış oldu. Varolan dört organizasyon ortak bir isim DAN adı altında birleşmeye ve DAN EUROPE, DAN Avustralya ve DAN Japonya, DAN Amerika ile birlikte Uluslararası DAN Uluslararası nın parçaları haline geldiler. En son eklenen üye DAN Güney Afrika oldu.

Bugün, Uluslararası DAN 24 saat bir çok dilde cevap verebilen dalış acil alarm merkezlerini, 300’ün üzerinde hiperbarik tesisini, dalış kazalarına müdahale edebilecek ve dalış tıbbı konusunda danışılabilecek bir çok dalış-hiperbarik uzmanını içeren dünya çapında bir a haline gelmiştir. Her yıl, DAN acil durum hatları 3.000’in üzerinde çağrıya ve tıp ve güvenlik hakkında 30.000’in üzerinde soruya yanıt verir.

Tüm dünyada 250.000’in üzerinde DAN üyesi acil durumda limitsiz tıbbi sevk servisi ve dünya çapında tıbbi-hiperbarik tedavi sigortasına sahip olduu gibi, dalış güvenlik bilgileri ve dalış tıbbı eğitim programlarına da erişimleri vardır. Alert Diver, DAN’ın dergisi, ve onun EUROPE, Avustralya ve Japonya’daki bölgesel versiyonları, dünyadaki binlerce DAN üyesine dalış güvenliği hakkında düzenli olarak önemli bilgiler sağlar.

Dalış Kazalarında Oksijen ile İlkyardım (Oxygen First Aid in Dive Accidents) kursunun 1992 yılındaki başlangıcı ve daha yakın zamanda başlayan diğer “DAN ilk yardım” eğitim programları dalış kazaları için etkin ilk yardım prosedürlerinin gelişmesine katkıda bulundular. Şu anda bu programlar EUROPE’da 5000 DAN eğitmeni, 400 eğitmen eğitmeni ve 21 Denetleyici tarafından uygulanmaktadır.

DAN, uluslararası bir dalış kazaları istatistikleri değerlendirme protokolü oluşturdu ve sportif dalış kazaları hakkında düzenli olarak yıllık raporlar yayınlamaktadır.

Son olarak, DAN EUROPE muhtemel dalış profili / kabarcık üretimi araştırmasına başladı. İlk başlarda Güvenli Dalış (Safe Dive) adlandırılan fakat daha sonra Dalış Güvenlik Laboratuvarı (Diving Safety Laboratory) olarak adlandırılan bu çalışma Uluslararası DAN üyeleri ve dalış eğitmenlerini, IDAN balantılı dalış tıbbı merkezlerini ve dalış ekipmanı endüstrisini kapsayan, bir araştırma olarak devam etmektedir.

DAN, özel eğitimli acil durum operatörleri ile çalışan ve dalış-hiperbarik uzmanları ile desteklenen uluslararası Dalış Acil Durum Hattı (Diving Emergency Hotlines) ağı üzerinden çalışır. Dünya çapında Uluslararası DAN organizasyonları tarafından, dalış kazası yönergesi ve bilgi toplama kriterleri standartlaştırılmıştır. 300’ün üzerinde hiperbarik merkezinin ve bir çok dalış-hiperbarik tıp uzmanını içeren liste düzenli olarak kontrol edilir ve güncellenir.

Beş ana DAN Acil Durum Hattı Avustralya’da, Royal Adelaide Hastanesi’nde, EUROPE’da, Milan, (İtalya) Filodiretto da uzmanlaşmış bir tıp çarı merkezi, Japonya’da, Tokyo Üniversitesi Tıp Okulu’nda, Amerika, North Carolina, Durham’da Duke Universitesi Tıp Merkezi’nde ve Güney Afrika Cape Town ’dadır.

EUROPE’da varolan bir çok dil ve milliyetten dolayı, Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, Malta, İspanya, İsviçre ve İngiltere’de bölgesel alarm merkezlerinden oluşan bir a bulunmakta, Danimarka, Fransa ve İskandinavya’da ise DAN EUROPE Ulusal Acil Durum Hatları birbiri ile bağlantılı alarm merkezleri ile etkinlik gösterir.

Günümüz sportif dalış dünyasında, DAN sadece dalıcılara değil, aynı zamanda nisbeten seyrek ve anormal acil durum türleri karşısında kaldıklarında bilgi almak için başvuran tıp dünyası ve tıbbi acil durum servisi personeli için de önemli bir referans olmaktadır.

Acil Durum hatlarından herhangi biri bir dalış kazası durumu için arandığında, nitelikli hiperbarik ve dalış tıbbı uzmanları kazazede dalgıca yardım etmek için hazır olacaktır. Bunun için yerel tıbbi acil durum personeline başvurur, sevk ve tedavi işlemlerinin kordinasyonunu sağlar ve mümkün olan en iyi bakımı görmesini sağlamak için dünyanın neresinde olunursa olunsun hemen hazır duruma geçebilirler. Yeterli ve zamanında destek sağlayabilmek için, özellikle acil durumlar dünyanın uzak uçlarında gerçekleştiklerinde, DAN, SOS Yardımı (SOS Assistance) / Yardım America (Assist America) ve dünyadaki bazı lider sigorta şirketleri ile ortaklaşa çalışarak, her DAN üyesine, limitsiz sevk veya geri dönüş için ve sigortalanmış tıbbi / hiperbarik tedaviyi de içeren, küresel bir yardım planı sağlar.

Sadece Uluslararası DAN acil durum hatlarından veya alarm merkezlerinden birini arayarak, her DAN üyesi dünyanın neresinde olunursa olunsun aynı acil durum yardımını sağlamak üzere görevlendirilmiş DAN ağına erişim sağlayacaklardır.

DAN EUROPE’NIN SPORTİF DALIŞ TOPLUMU İÇİN SERVİSLERİ

DAN’ın birincil görevi 24 saat:

1. Dalış tıbbı uzman tavsiyesi

2. Tıbbi sevk servisi

3. Hiperbarik ünitelere erişim hizmetlerini temin eder.

DAN ayrıca:

1. Acil durum harici tıbbi bilgi

2. Dalış tıbbı ve dalış güvenliği araştırmaları

3. Yıllık dalış kazaları raporları

4. Sportif ve profesyonel dalıcılar, dalış okulları ve merkezleri için özel sigorta planları

5. Güvenlie yönelik eğitim kursları ve seminerleri sağlar.

DAN, tüm dünyayı kapsayan, yılın 365 günü 24 saat aktif bir alarm merkezleri ağına sahiptir. Her alarm merkezi a içinde birbiri ile balantılıdır. Buna ek olarak Gezi Yardım Merkezi (The Travel Assist Centre) yerel yardım sağlamak için tüm ülkelerdeki balantılı kişileri (Tıp doktorları, ambulans servisleri gibi) kapsayan bir aa sahiptir.

EUROPE’nın özelliği olan dil çeşitliliğinden dolayı Milan’daki genel merkez ile koordineli çalışan, her bir ulus veya dil bölgesi için Ulusal EUROPE alarm merkezleri ağı kurmak gerekli olmuştur.

Operasyonun kriterleri aşağıdaki gibidir:

1. Bulunulan ülkedeki ulusal alarm merkezi aranır, olay standart DAN prosedürüne uygun olarak ulusal merkez tarafından yerel olarak yönetilir.

2. Denizaşırı olduu takdirde, Milan’daki EUROPE merkezi aranır.

3. Denizaşırı arayan dalgıç, mümkün olan her zaman, eer bulunuyor ise, kazazede ile aynı milliyete sahip bir DAN uzmanı ile konferans görüşmeye alınır. Böylece kendi ülkesinden olan bir doktor ile olan konuşmanın verdiği rahatlık ile, dilsel problemler olmadan olay değerlendirilir ve yorumlanır.

4. Böyle durumlarda, eğer olay bir Ulusal DAN merkezinin olduğu bir bölgede olmuş ise, Milan’daki merkez ile kordineli bir şekilde bu olay ile ilgilenmesi için ulusal merkez ve kazazedenin uyruğundan olan Ulusal merkezdeki uzman görevlendirilir.

5. Kaza, Ulusal DAN merkezinin olmadığı bir bölgede olmuş ise, müdahale direk olarak Milan’daki EUROPE merkezinden idare edilir.

Her zaman yeterli yardımı sağlayabilmek için, özellikle dünyanın izole ve uzak bölgelerinde, DAN, dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin bazılarının da desteği ile her durumda ve her türlü acil durum anında, yeterli kurtarma, gereli tıbbi-hiperbarik müdahale ve sonunda ülkesine geri dönüşü üyelerine garanti eden DAN Gezi Yardımı’nı (DAN Travel Assist), tıbbi yardım ve acil kurtarmayı içeren uluslararası bir program, devreye sokmuştur.

DAN EUROPE ayrıca acil durum harici veya tıbbi bilgi hatları ağına da sahiptir. Bu hatlar uluslararası numaralardır; böylece dalıcı aynı dili konuştuğu biri ile konuşabilir.

Ayrıca, dalıcılar dalış kondisyonu ve sağlığı hakkında genel sorular için yanıtlar içeren DAN EUROPE internet sitesinin tıp sayfalarına da bakabilirler. DAN üyeleri ayrıca sitede bulunan bir formu doldurarak tıbbi sorular da yöneltebilirler. Bu sorular dalış tıbbı uzmanları tarafından cevaplandırılacaktır.

Daha detaylı cevap için, arayan daha özel bir konu hakkında da acil durum harici tıbbi bir araştırma yapabilir. Dalıcıların dalış ile ilişkili kendi sağlıkları hakkında, ilaçlar ve dalış hakkında veya diğer dalış ile ilgili konularda soruları olduğunda, DAN’ın tıbbi bilgi uzmanları yardım için oradadır. Tıbbi bilgi hattı özel eğitimli dalış tıbbı teknisyeni ile acil durum harici dalış güvenliği ve sağlık ile ilgili konularda konuşabilmeye olanak sağlar. Karşılık verenler DAN’ın köklü tıbbi bilgilerine sahip DAN doktorlarını, hekimleri, dalış araştırmacılarını ve dalış tıbbı ile ilgili diğer uzmanları kapsar.

Bazı durumlarda, daha detaylı değerlendirme için DAN arayanı bölgesinde bulunan bir dalış tıbbı uzmanına yönlendirebilr. 2000 yılında, DAN’ın tıp departmanı 30.000 bilgi çarısı (ve elektronik postaları) aldı. 1980’den, kuruluşundan bu yana, DAN bu servisleri arayan 200.000’in üstünde kişiye yardımcı oldu.

DAN EUROPE – www.daneurope.org

DAN’ın internet üzerindeki web sitesi scuba salıı ve güvenliği ve DAN üyelerinin faydaları hakkında birçok bilgiyi barındırır. Bu sık sorulan tıbbi sorularına, oksijen kurs listelemelerine veya en yakındaki DAN eğitmeninin yerine dair bir çok cevabı içerir. Üyeler DAN ürünleri sipariş edebilir ve yeni üye olmak isteyenler internet sitesinden kayıt yaptırabilirler. DAN’ın araştırma departmanı, DAN araştırmaları hakkında bilgiyi yaymak için de internet sitesini kullanır.

DAN EUROPE ÜYELİK SERVİSLERİ

Dalışla ilgili yegane 24 saat acil durum hattı desteğinin yanında, DAN üyeleri bir dalış kazası sigortası (beş değişik tipte), acil durum gezi yardımı, ödüllü Alert Diver dergisine üyelik, malzeme indirimleri, üzerinde bir çok acil durum hattının numarasının ve fazlasının bulunduu kişisel üyelik kartını içeren bir takım değerli yararlar sağlarlar.

DAN GEZİ YARDIMI

DAN üyeliklerinin otomatik faydalarından biri de DAN Gezi Yardımı’dır (DAN Travel Assist). Bu servis herhangi bir yaralanma veya hastalanma anında –dalış ile ilgili veya deil – bir DAN üyesinin veya DAN ailesi üyesinin yanında evinden 80 km den daha uzakta iken tıbbi sevk destei verir.

DAN tarafından direk karşılanmayan servisler DAN Gezi Yardımına geri ödenmeyecektir. Eğer yurtdışında iken dalış harici bir kazaya uğrarsanız, önce DAN’ı arayın.

ALERT DIVER DERGİSİ

DAN üyeleri dalış güvenliği ve sağlığına adanan tek yayın olan ödüllü Alert Diver dergisine de üyelik kazanırlar. EUROPE versiyonu bir çok dilede olan dergiyi üyeler yılda dört kez alır.

DAN DALIŞ KAZASI SİGORTASI

DAN geniş bir dalış kazası sigortasına sahiptir.

İki sigorta çeşidi sportif dalıcılar içindir, üç tanesi ise profesyonel dalıcılar (dalış liderleri ve eğitmenler gibi) için, dört tanesi de dalış okulları ve dalış merkezleri içindir.

Güncel bilgi için üyelik broşürlerine ve internet sitesine bakınız.

DAN DALIŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ

DAN üyeleri tüm DAN ürünleri için özel fiyatlar alırlar. DAN’ın ürün hattı dalış güvenliği ve sağlığı hakkında birçok kitabı içerdiği gibi acil durum oksijen ekipmanı ve dalıcı ilk yardım çantalarını da içerir. Bunlar ve diğer DAN ürünleri DAN’ın internet sayfasında bulunmaktadır.

DAN 24 SAAT AKTİF HIZLI SİGORTA DOĞRULAMASINI İÇEREN DALIŞ ACİL DURUM HATTI

Dalış ve gezi tıbbi acil durumları her an oluşabilir. DAN’ın 24 saat aktif dalış acil durum hattını arayanlar dalış ve gezi tıbbı acil durumları ile her an, gece veya gündüz, başa çıkmak üzere özel olarak eğitilmiş, deneyimli tıp profesyonellerine ulaşabilirler.

DAN’ın seçkin kayıt-tutma sistemi sayesinde, DAN üyesi tıbbi acil durum sevk yardımı ve dalış kazası sigorta poliçesi kayıtları DAN’ın tek bir merkezinde güvenli olarak tutulur. Bir DAN üyesi olarak, eğer siz (veya arkadaşınız, eşiniz veya doktorunuz) dalış acil durumu ile ilgili DAN’ın acil durum hattını ararsanız, DAN üyelik faydalarını ve sigorta kapsamını hemen doğrulamasını yaptıktan sonra zamanında sevk ve /veya basınç tedavisini ayarlar.