Üç yıldız dalıcı eğitimi, sizlere dalışın her aşamasında bir gruba liderlik edebilecek bilgi birikimini kazandırmak üzere planlanmıştır.

3 Yıldız Dalıcı Sertifika Düzeyinin Tarifi;

Üç yıldız dalıcı Federasyona bağlı bir dalış kurulusundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Yine üç yıldız dalıcı her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dişi davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

3 Yıldız Dalıcı Katilim Şartları;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak,
  • İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
  • İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
  • En az ilköğretim diplomasına sahip olmak,
  • İlkyardım uzmanı,yön bulma uzmanı ve derin dalış uzmanlık sertifikalarına sahip olmak..

Kursa Katilim İçin gerekenler:

  • 2 Yıldız Dalıcı Sertifikası Asli
  • Nüfus Kâğıdı Fotokopisi
  • 2 Adet Resim
  • Kurs Katilim Formu